User avatar

Tërë Rërë

@MarxAL Joined on July 1, 2020

353 translations 1 suggestion 3 comments

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Lemmy 69% 5,015 34,181 212 175 34

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Lemmy 69% 5,015 34,181 212 175 34

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
User avatar MarxAL

Suggestion accepted

Lemmy / lemmyAlbanian

This link has also been posted to:
Ky link është postuar edhe tegjithashtu në:
a year ago
User avatar MarxAL

Suggestion accepted

Lemmy / lemmyAlbanian

Create a post
Krijo një Postim
a year ago
User avatar MarxAL

Translation changed

Lemmy / lemmyAlbanian

Create a Community
Krijo një Komunitet
a year ago
User avatar MarxAL

Translation changed

Lemmy / lemmyAlbanian

Show NSFW content
Shfaq përmbajtjen NSFW
a year ago
User avatar MarxAL

Translation changed

Lemmy / lemmyAlbanian

Top
Më të pëqlyeratTop
a year ago
User avatar MarxAL

Translation changed

Lemmy / lemmyAlbanian

All
Të gGjithçka
a year ago
User avatar MarxAL

Translation changed

Lemmy / lemmyAlbanian

Subscribed to <1>communities</1>
Jeni abonuar në <1>communities</1>
a year ago
User avatar MarxAL

Translation changed

Lemmy / lemmyAlbanian

deleted by creator
është fshirë nga krijuesautori
a year ago
User avatar MarxAL

Translation changed

Lemmy / lemmyAlbanian

Site already exists.
Faqja tashmë ekziston.
a year ago
User avatar MarxAL

Translation changed

Lemmy / lemmyAlbanian

Set Up Site Administrator
KrijEmëro një administrator të faqes
a year ago
Browse all changes for user