Source string Read only

related_posts
28/280

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes
User avatar MarxAL

Translation comment

Mendoj se mund të përdoren 2 fjalë të ndryshme për "related": "të afërta" ose "të lidhura" -- nuk jam i sigurt se cila do të ishte fjala më e duhur.

a year ago

Glossary

English English
No related strings found in the glossary.

Source information

Key
related_posts
Flags
i18next-interpolation, read-only
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
translations/en.json, string 8